Historie

Eventyret startet i 1988 og det hele begynte som en liten campingplass med noen få hytter.

I 1901 bygde NSB murhuset (restauranten) og plassert to dampmaskiner der, som ble brukt til å sage materialer til å legge Sørlandsbanen. Dette pågikk helt til 1927 da banen stod ferdig. I 1901 var dette sagbruket faktisk det største i Norge!

Frem til krigen stod det tomt, da tyskerne tok den i bruk. Etter krigen i 1947 fikk bøndene kontrakt med regjeringen om produksjon av ferdighus til gjenreisning av Finnmark. Dette ble avsluttet i 1962 og deretter grodde der til i 25 år helt til det ble campingplass der i 1987.

Campingplassen var en stor satsing helt fra starten hvor Ingbret Storkaas og Torjus Haukvik bygde plassen opp med butikken, restauranten, sanitæranlegget, brygga og 9 utleiehytter.
Torstein Lindheim og Magne Gaara eide fra 1994 og bygde opp plassen videre til den standaren den er i dag i perioden 1994 – 2016. I 2016 tok nye eiere over plassen. Marita Knutshaug Veum og Vebjørn Hagen som eier plassen i dag har ambisjoner om videreutvikling av plassen i årene som kommer. I 2017 tok de over driften av Norsjø Hotell og MS Telemarken for å føre reiselivet på vakre Akkerhaugen inn i fremtiden.